Công báo số 42 + 43 năm 2017
Ngày xuất bản: 08-09-2017
Số lượng văn bản: 2 văn bản
Danh sách văn bản:
Quyết định 22/2017/QĐ-UBND 
Quyết định 2349/QĐ-UBND 
Tổng số trang: 76 trang
Không đọc được nội dung phần HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 8 NĂM 2017
40,628,904 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner