Công báo số 09 + 10 năm 2019
Ngày xuất bản: 08-08-2019
Số lượng văn bản: 15 văn bản
Danh sách văn bản:
Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND 
Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND 
Nghị quyết 13/2019/NQ-HĐND 
Nghị quyết 14/2019/NQ-HĐND 
Nghị quyết 16/NQ-HĐND 
Nghị quyết 20/NQ-HĐND 
Nghị quyết 21/NQ-HĐND 
Nghị quyết 22/NQ-HĐND 
Nghị quyết 27/NQ-HĐND 
Nghị quyết 28/NQ-HĐND 
Nghị quyết 29/NQ-HĐND 
Chỉ thị 14/CT-UBND 
Chỉ thị 15/CT-UBND 
Chỉ thị 16/CT-UBND 
Chỉ thị 17/CT-UBND 
HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 5 NĂM 2019
Tổng số trang: 72 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
38,794,318 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner