"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 20 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-03-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
13-03-2018 Quyết định số 652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
06-03-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương.
06-03-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
06-03-2018 Quyết định số 546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của Viễn thông Bình Dương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
22-02-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022.
09-02-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
05-02-2018 Quyết định số 351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực năm 2017.
02-02-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).
01-02-2018 Quyết định số 327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2018 Nguồn vốn ngân sách Trung ương.
26-01-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018.
19-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
19-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
19-01-2018 Quyết định số 163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
18-01-2018 Quyết định số 157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và bổ sung Quy hoạch đến năm 2025.
15-01-2018 Quyết định số 107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018.
15-01-2018 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán năm 2016.
15-01-2018 Quyết định số 119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt, điều chỉnh, thông báo việc truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với một số trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
12-01-2018 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
10-01-2018 Quyết định số 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Chi nhánh 1 - Trung tâm Ngoại ngữ Đại Đông Âu.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
38,769,372 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner