"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-01-2018 Quyết định số 157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và bổ sung Quy hoạch đến năm 2025.
15-01-2018 Quyết định số 107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018.
15-01-2018 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai số liệu quyết toán năm 2016.
15-01-2018 Quyết định số 119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt, điều chỉnh, thông báo việc truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với một số trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
12-01-2018 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
10-01-2018 Quyết định số 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Chi nhánh 1 - Trung tâm Ngoại ngữ Đại Đông Âu.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
38,639,838 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner