"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 55 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017.
21-07-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối vớinhàtrên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021.
20-07-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-07-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-07-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-07-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
18-07-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc hoạt động công vụ tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
18-07-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
18-07-2017 Quyết định số 1920/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông năm 2017 và những năm tiếp theo.
17-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
17-07-2017 Quyết định số 1891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
12-07-2017 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
12-07-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
12-07-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng năm 2018.
12-07-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.
12-07-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2016.
12-07-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2017.
12-07-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Dầu Tiếng.
03-07-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Vận động hiến máu tình nguyện năm 2017.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
38,013,802 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner