"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 357 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về nhiệm vụ năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo phân chia tỷ lệ % các khoản thu thuế trên địa bàn huyện giai đoạn ổn định năm 2007-2010.
27-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo kinh phí hoạt động của HĐND Và đại biểu HĐND huyện Phú Giáo năm 2007.
27-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê duyệt phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Giáo.
27-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc thông qua tên đường theo quy hoạch trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.
27-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Giáo 05 năm 2006 – 2010.
25-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007.
25-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007.
25-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về kinh phí hoạt động của đại biểu HĐND năm 2007.
25-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2007.
25-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về nhiệm vụ năm 2007.
25-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2007.
25-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về dự toán phân bổ ngân sách cho xã, thị trấn năm 2007.
25-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Kế hoạch vốn và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007.
25-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An v/v phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Dĩ An.
25-12-2006 Quyết định số 267/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
25-12-2006 Quyết định số 268/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân chia tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2007.
Chuyển tới trang:  /18     Số văn bản mỗi trang: 
39,420,696 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner