"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 452 văn bản được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Quyết định số 5805/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều hòa vốn đầu tư – xây dựng năm 2007.
27-12-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Chương trình hoạt động HĐND huyện năm 2008.
27-12-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008.
27-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2008.
27-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2008 và phân chia tỷ lệ điều tiết ngân sách xã thị trấn thời kỳ 2008 - 2010.
27-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng năm 2008.
27-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2008.
27-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 trên địa bàn thị trấn Lái Thiêu.
27-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 trên địa bàn thị trấn An Thạnh.
27-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Thuận An đến năm 2020.
27-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Thuận An.
27-12-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009.
27-12-2007 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân huyện khóa IX nhiệm kỳ 2004 – 2009.
26-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về Chương trình hoạt động năm 2008 của HĐND huyện.
26-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
26-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008.
26-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008.
26-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2008.
26-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết thời kỳ 2006 – 2010 trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh huyện Phú Giáo.
26-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê duyệt phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
Chuyển tới trang:  /23     Số văn bản mỗi trang: 
39,893,803 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner