"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 259 văn bản được ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều hòa vốn đầu tư - xây dựng năm 2010.
31-12-2010 Nghị quyết số 180/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2011.
31-12-2010 Nghị quyết số 181/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ Kinh tế Xã hội - Quốc phòng An ninh năm 2011.
31-12-2010 Nghị quyết số 182/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011.
31-12-2010 Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về danh mục các công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của huyện Tân Uyên năm 2011.
31-12-2010 Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2011.
31-12-2010 Nghị quyết số 190/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2011.
28-12-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
28-12-2010 Quyết định số 4227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2011.
24-12-2010 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt dự toán kinh phí ngoài khoán chi của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Bến Cát năm 2011.
24-12-2010 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
24-12-2010 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát năm 2011.
24-12-2010 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
24-12-2010 Nghị quyết số 122/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
24-12-2010 Nghị quyết số 123/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Đông - Nam Bến Cát đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
24-12-2010 Nghị quyết số 124/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc chấp thuận cho tiến hành khảo sát lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu dân cư Cầu Quan thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát.
24-12-2010 Nghị quyết số 125/2010/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2011.
24-12-2010 Nghị quyết số 126/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng năm 2011.
24-12-2010 Nghị quyết số 127/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của huyện Bến Cát, Bình Dương.
24-12-2010 Nghị quyết số 128/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng đô thị Bàu Bàng huyện Bến Cát đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
Chuyển tới trang:  /13     Số văn bản mỗi trang: 
39,420,827 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner