"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 303 văn bản được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2011 (lần cuối).
30-12-2011 Quyết định số 4141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020.
27-12-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng lần 2 năm 2011.
27-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng, an ninh năm 2012.
27-12-2011 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê chuẩn thông qua quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) Đô thị Nam Bến Cát đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
27-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2012.
27-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng năm 2012.
27-12-2011 Nghị quyết số 29/NQ-UBND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát v/v phê duyệt đề án đề nghị công nhận thị trấn Mỹ Phước mở rộng huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
27-12-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã.
27-12-2011 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê chuẩn kiến nghị bàn giao lại đất Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Bàu Bàng tại xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
27-12-2011 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát năm 2012.
26-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc giao dự toán thu-chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2012.
26-12-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND10 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND10 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về danh mục công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của huyện Tân Uyên năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy Ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
23-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phân loại đơn vị hành chính xã - thị trấn.
23-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Uyên.
Chuyển tới trang:  /16     Số văn bản mỗi trang: 
39,420,758 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner