"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 192 văn bản được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.
28-12-2012 Quyết định số 2276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc điều hòa chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.
25-12-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc giao dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ dự toán và Kế hoạch vốn đầu tư năm 2013.
25-12-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2013.
20-12-2012 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
18-12-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một năm 2013.
18-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thủ Dầu Một năm 2013.
18-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Thủ Dầu Một năm 2013.
18-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2013.
18-12-2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013.
18-12-2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.
18-12-2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng quyết toán ngân sách năm 2011.
18-12-2012 Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
18-12-2012 Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
18-12-2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh trong thời gian tập trung tại đội tuyển quốc gia; tiền công tập luyện hàng ngày cho vận động viên thể thao của tỉnh.
18-12-2012 Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
18-12-2012 Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ba (03) cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
18-12-2012 Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương.
17-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.
17-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách trên địa bàn thị xã Dĩ An năm 2013.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang: 
39,420,728 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner