"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2013           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 152 văn bản được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc giao dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ dự toán và vốn đầu tư năm 2014.
31-12-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2014.
31-12-2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương.
27-12-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 – 2015.
27-12-2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
26-12-2013 Nghị quyết số 65/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2013.
26-12-2013 Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2014.
26-12-2013 Nghị quyết số 67/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2014.
24-12-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng an ninh năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân bổ dự toán thu - chi Ngân sách Nhà nước năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
20-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình hoạt động HĐND thị xã năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2014.
20-12-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2012.
20-12-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014.
20-12-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.
20-12-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-12-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
39,420,715 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner