"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 208 văn bản được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị.
31-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ.
31-12-2015 Quyết định số 3558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và huyện Dầu Tiếng.
31-12-2015 Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
31-12-2015 Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
31-12-2015 Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, Quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
28-12-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
28-12-2015 Kế hoạch số 4695/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ phát động năm An toàn giao thông 2016 và mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội xuân 2016 trên địa bàn tỉnh.
25-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát v/v phê chuẩn đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Thới Hòa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
25-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát v/v phê chuẩn đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Tân Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
25-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Mỹ Phước.
25-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025.
25-12-2015 Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về việc điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.
25-12-2015 Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016.
25-12-2015 Nghị quyết số 30/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về Kế hoạch đầu tư công năm 2016.
25-12-2015 Công văn số 4642/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Chuyển tới trang:  /11     Số văn bản mỗi trang: 
39,420,694 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner