"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 185 văn bản được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
30-12-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
30-12-2016 Quyết định số 3092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
30-12-2016 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.
30-12-2016 Quyết định số 3708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đơn giá công tác quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
30-12-2016 Quyết định số 3748/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều hòa đầu tư công năm 2016.
30-12-2016 Quyết định số 6076/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luậthết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành.
29-12-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát.
29-12-2016 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
29-12-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017.
29-12-2016 Quyết định số 3649/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.
28-12-2016 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.
27-12-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thị xã Bến Cát.
27-12-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thị xã Bến Cát.
26-12-2016 Quyết định số 3581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2015.
26-12-2016 Quyết định số 3597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021.
23-12-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 thành phố Thủ Dầu Một.
23-12-2016 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.
23-12-2016 Quyết định số 3560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017.
21-12-2016 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2017.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang: 
39,420,973 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner