"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2017           Ủy ban nhân dân tỉnh           Chỉ thị
Danh sách 11 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2017 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2018.
28-11-2017 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kinh doanh xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
12-10-2017 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-09-2017 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
15-08-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.
19-07-2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.
18-07-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc hoạt động công vụ tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
17-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
03-07-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Vận động hiến máu tình nguyện năm 2017.
03-05-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2017 và triển khai một số nội dung trong công tác đầu tư công.
03-03-2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch 05 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
39,444,361 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner