"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2017           Ủy ban nhân dân tỉnh           Công văn đính chính
Danh sách 1 Công văn đính chính do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-03-2017 Công văn đính chính số 874/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đính chính Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
40,074,415 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner