"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2017           Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một           Quyết định
Danh sách 2 Quyết định do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-11-2017 Quyết định số 5877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 (Lần 2).
18-07-2017 Quyết định số 4613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
39,672,153 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner