"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2017           Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 1 văn bản do Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2017 Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc bãi bỏ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 22/8/2016 của HĐND thị xã về việc ban hành quy chế hoạt động tạm thời của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
39,935,010 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner