"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2017           Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-02-2017 Quyết định số 245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã (tính đến ngày 31/12/2016).
17-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Bến Cát.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
40,073,159 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner