"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2017           Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2017 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
12-07-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
12-07-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng năm 2018.
12-07-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.
12-07-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2016.
12-07-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2017.
12-07-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Dầu Tiếng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
39,420,699 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner