"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2019           Tất cả các cơ quan ban hành           Công văn
Danh sách 3 Công văn do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-2019 Công văn số 5798/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 358/TB-VPCP ngày 8/10/2019 của Văn phòng Chính phủ.
25-07-2019 Công văn số 3620/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững.
27-06-2019 Công văn số 3076/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tuyên truyền và thực hiện công tác bảo đảm TTATGT đường thuỷ nội địa đối với phương tiện thô sơ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
39,460,831 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner