"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2019           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 69 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2019:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2019 Quyết định số 4080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 tỉnh Bình Dương.
31-12-2019 Quyết định số 4081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020.
31-12-2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
31-12-2019 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ toàn bộQuyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phươngnăm 2017và giai đoạn 2017 - 2020.
31-12-2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
30-12-2019 Quyết định số 4009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương .
26-12-2019 Quyết định số 3907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.
24-12-2019 Quyết định số 3877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.
20-12-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-12-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-12-2019 Quyết định số 3821/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bàu Bàng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.
20-12-2019 Quyết định số 3823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đến năm 2040.
20-12-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về việc thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-12-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-12-2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-12-2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-12-2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020.
19-12-2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.
18-12-2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.
13-12-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
40,073,096 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner