"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
  Tất cả các cơ quan ban hành
Danh sách 5 văn bản mới được ban hành:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2017 Quyết định số 1891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
17-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
03-07-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Vận động hiến máu tình nguyện năm 2017.
06-07-2012 Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2012.
06-07-2012 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát, khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
37,870,836 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner