"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 94 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-03-2006 Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất giải phóng mặt bằng thi công công trình xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp, Tân Uyên. Hạng mục: Trạm bơm nước thô và tuyến ống nước thô.
31-03-2006 Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án “ Xây dựng vùng an toàn dịch lỡ mồm long móng trâu bò, lợn và dịch tả lợn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2010 ”.
31-03-2006 Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản qui định đơn giá bồi thường, trợ cấp thiệt hại về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình Trường trung học cơ sở Trịnh Hoài Đức, đường VP 23 và đường chiến khu Thuận An Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
31-03-2006 Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành qui định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất đối với công trình : " Khu tái định cư Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh " thuộc xã Bình An, huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương.
30-03-2006 Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành qui định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất đối với công trình quy hoạch khu trung tâm huyện lỵ Phước Vĩnh huyện Phú Giáo - tỉnh Bình Dương.
30-03-2006 Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng áp dụng trong phạm vi tỉnh Bình Dương.
30-03-2006 Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý Dự án thuộc chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
29-03-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Thị xã Thủ Dầu Một thành Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Thị xã Thủ Dầu Một.
29-03-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề Bến Cát thành Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Bến Cát.
28-03-2006 Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập lại và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương.
27-03-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2006.
27-03-2006 Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất bổ sung cho những hộ dân được giao thêm đất tái định cư trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương.
24-03-2006 Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề Tân Uyên thành Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Tân Uyên.
24-03-2006 Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Ban quản lý dự án Xây dựng thành Trung tâm Quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn tỉnh Bình Dương.
24-03-2006 Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận bổ sung Ban chấp hành Hội Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Bình Dương Nhiệm kỳ II (2005 - 2009).
24-03-2006 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt thành viên kiêm nhiệm của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Bình Dương.
24-03-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành số lượng đội viên và kinh phí hoạt động của Đội Dân phòng.
20-03-2006 Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương (Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn của tỉnh Bình Dương) đến năm 2020.
20-03-2006 Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bổ sung đơn giá chuyển quyền sử dụng đất khi thực hiện việc bán nhà theo giá thị trường trong các khu trung tâm đô thị thuộc tỉnh Bình Dương.
20-03-2006 Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho thị Trấn Lái Thiêu – Thuận An.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
39,935,131 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner