"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1976           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 38 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 1976:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1976 Quyết định số 365/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh xét yêu cầu công tác, khả năng và đạo đức cán bộ.
14-12-1976 Chỉ thị số 17/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét định mức cấp phát và quản lý vốn lưu động của các xí nghiệp quốc doanh thuộc tỉnh quản lý.
12-12-1976 Chỉ thị số 18/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Kiểm kê tài sản trong các xí nghiệp quốc doanh do Nhà nước quản lý và cơ quan Nhà nước vào 0 giờ ngày 01/01/1977.
10-12-1976 Quyết định số 98/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đề nghị của Ban chỉ đạo ba thu tỉnh Sông Bé.
04-12-1976 Chỉ thị số 15/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý phương tiện vận tải.
03-12-1976 Quyết định số 307/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Xưởng đóng thuyền.
12-11-1976 Quyết định số 51/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh xét đề nghị của Ông Trưởng Ty Xây dựng tỉnh Sông Bé.
12-11-1976 Quyết định số 52/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh xét đề nghị của Ông Trưởng Ty Xây dựng.
08-11-1976 Chỉ thị số 11/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương cụ thể về ruộng đất.
08-11-1976 Chỉ thị số 12/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phá gở bom mìn thu hồi vật nổ.
03-11-1976 Quyết định số 247/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh xét đề nghị của Ty Công nghiệp.
30-10-1976 Chỉ thị số 14/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quản lý thu mua mía cây và đường mật thủ công trong tỉnh.
25-10-1976 Chỉ thị số 04/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Chỉ đạo bước đăng ký Nghĩa vụ quân sự tiếp theo.
20-10-1976 Quyết định số 225/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Công ty Xuất khẩu tỉnh Sông Bé trực thuộc UBND tỉnh.
13-10-1976 Quyết định số 32/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển cơ sở Trường An Thạnh cho Trường Cao đẳng Sư phạm.
04-10-1976 Quyết định số 29/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Công ty thủ công mỹ nghệ phẩm trực thuộc Ty Thương nghiệp tỉnh Sông Bé nhằm quản lý và phân phối toàn bộ sản phẩm của ngành lò gốm trong tỉnh.
02-10-1976 Quyết định số 13/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trường Bổ túc Công Nông.
29-09-1976 Chỉ thị số 06/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về ráo riết chuẩn bị để lập dự toán ngân sách năm 1977.
13-09-1976 Chỉ thị số 04A/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đãi ngộ cho dân công.
09-08-1976 Quyết định số 04/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trường Thương nghiệp.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,252 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner