"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1977           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 45 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1977:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-1977 Chỉ thị số 57/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra thống kê năng suất, sản lượng lúa, hoa màu và cây công nghiệp vụ mùa năm 1977.
20-12-1977 Chỉ thị số 56/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống cháy rừng.
19-12-1977 Chỉ thị số 55/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tr nắm tình hình kinh doanh thương nghiệp và ăn uống tư nhân năm 1977 ở tỉnh Sông Bé.
15-12-1977 Chỉ thị số 52/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê tài sản vật tư tồn kho vào 0 giờ ngày 01/01/1978.
15-12-1977 Chỉ thị số 53/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm điểm thực hiện kế hoạch năm 1977 và xây dựng kế hoạch năm 1978.
13-12-1977 Chỉ thị số 66/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm, điều động cán bộ định mức lao động.
02-12-1977 Chỉ thị số 51/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra và đình chỉ việc mua bán, ăn khô cá nóc.
24-11-1977 Chỉ thị số 50/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về cung cấp lương thực, thực phẩm cho người sanh đẻ tại bệnh viện.
09-11-1977 Chỉ thị số 49B/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công tác phân phối phân tro cho vụ sản xuất động xuân, hè thu và đẩy mạnh công tác thu nợ của năm 1976 và 10 tháng năm 1977.
17-10-1977 Chỉ thị số 46/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giữ gìn trật tự, xây dựng nếp sống mới ở Thị xã và các thị trấn trong tỉnh.
24-09-1977 Chỉ thị số 45/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu kiểm tra kế hoạch thuốc lá vụ đông xuân 77-78 và cả năm 1978.
14-09-1977 Chỉ thị số 44/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định 133/CP của Hội đồng Chính phủ tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng và quản lý chặt chẽ việc thực hiện định mức lao động.
10-09-1977 Chỉ thị số 58/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra tình hình kinh tế và đời sống nông dân.
25-08-1977 Chỉ thị số 40/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục chỉ đạo công tác đăng ký, xét duyệt nghĩa vụ quân sự.
23-08-1977 Chỉ thị số 41/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý và thu mua nông sản.
22-08-1977 Chỉ thị số 39/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu thu mua mía năm 1977 - 1978.
19-08-1977 Chỉ thị số 49/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt điều tra chăn nuôi 1-10 và kết thúc diện tích gieo trồng vụ mùa năm 1977.
18-08-1977 Chỉ thị số 38/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức khai thác và quản lý tre, nứa, lồ ô.
10-08-1977 Chỉ thị số 35/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thao diễn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và kỹ niệm 16 năm ngày Hồ Chủ tịch công bố Pháp lệnh phòng cháy chữa cháy (4/10/1961 - 4/10/1977).
23-07-1977 Chỉ thị số 32/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân phối hành hai chiều trong thu mua lương thực vụ Đông xuân.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,148 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner