"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1977           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 41 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1977:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-1977 Quyết định số 634/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ủy quyền cho UBND huyện ( thị xã ) ra Quyết định thành lập và bổ nhiệm các chức vụ các ban kiến thiết cơ bản của các công trình thuộc huyện (Thị xã).
02-12-1977 Quyết định số 846/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho tạm ứng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
29-11-1977 Quyết định số 838/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v rút vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
04-11-1977 Quyết định số 769/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v biểu báo cáo lao động tiền lương cho các ngành sản xuất vật chất.
31-10-1977 Quyết định số 754/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sản xuất và kinh doanh mặt hàng gốm.
27-10-1977 Quyết định số 744/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
20-10-1977 Quyết định số 730/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định phạt vi cảnh đối với vi phạm luật lệ giao thông.
15-10-1977 Quyết định số 711/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân 1977 - 1978.
06-10-1977 Quyết định số 698/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phân cấp quản lý cho cơ sở tư nhân đang sản xuất vật liệu xây dựng và cơ sở đã ngưng nay cho khôi phục sản xuất.
13-09-1977 Quyết định số 664/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giá bán lẻ thịt heo, và gà công nghiệp.
12-09-1977 Quyết định số 631/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đăng ký hộ tịch.
12-09-1977 Quyết định số 633/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu thu mua mía mùa ép năm 1977 - 1978.
06-09-1977 Quyết định số 629/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá bán buôn công nghiệp một kg bột cá của xí nghiệp bột cá 30/4.
19-08-1977 Quyết định số 571/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho khôi phục mỏ đá kim thạch đưa vào sản xuất.
12-08-1977 Quyết định số 36/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiểm kê kho vật tư ở xí nghiệp cơ khí Dĩ An (Kho mà Ty Công nghiệp hiện đang trông coi).
05-08-1977 Quyết định số 607/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thay đổi và bổ sung chỉ tiêu kế hoạch ngân sách năm 1977.
05-08-1977 Quyết định số 647/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v huy động lực lượng thanh niên ở các huyện trong tỉnh vào việc khai hoang sản xuất lương thực.
23-06-1977 Quyết định số 413/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh chỉ tiêu diện tích khai hoang.
25-05-1977 Quyết định số 200/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định giá bán cát.
25-05-1977 Quyết định số 201/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao số kiểm tra kế hoạch năm 1978 và kế hoạch năm 1976 - 1980.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,034 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner