"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1977           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 86 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 1977:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-1977 Chỉ thị số 57/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra thống kê năng suất, sản lượng lúa, hoa màu và cây công nghiệp vụ mùa năm 1977.
20-12-1977 Chỉ thị số 56/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống cháy rừng.
19-12-1977 Chỉ thị số 55/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tr nắm tình hình kinh doanh thương nghiệp và ăn uống tư nhân năm 1977 ở tỉnh Sông Bé.
15-12-1977 Chỉ thị số 52/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê tài sản vật tư tồn kho vào 0 giờ ngày 01/01/1978.
15-12-1977 Chỉ thị số 53/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm điểm thực hiện kế hoạch năm 1977 và xây dựng kế hoạch năm 1978.
13-12-1977 Chỉ thị số 66/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm, điều động cán bộ định mức lao động.
11-12-1977 Quyết định số 634/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ủy quyền cho UBND huyện ( thị xã ) ra Quyết định thành lập và bổ nhiệm các chức vụ các ban kiến thiết cơ bản của các công trình thuộc huyện (Thị xã).
02-12-1977 Chỉ thị số 51/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra và đình chỉ việc mua bán, ăn khô cá nóc.
02-12-1977 Quyết định số 846/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cho tạm ứng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
29-11-1977 Quyết định số 838/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v rút vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
24-11-1977 Chỉ thị số 50/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về cung cấp lương thực, thực phẩm cho người sanh đẻ tại bệnh viện.
09-11-1977 Chỉ thị số 49B/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công tác phân phối phân tro cho vụ sản xuất động xuân, hè thu và đẩy mạnh công tác thu nợ của năm 1976 và 10 tháng năm 1977.
04-11-1977 Quyết định số 769/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v biểu báo cáo lao động tiền lương cho các ngành sản xuất vật chất.
31-10-1977 Quyết định số 754/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sản xuất và kinh doanh mặt hàng gốm.
27-10-1977 Quyết định số 744/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
20-10-1977 Quyết định số 730/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định phạt vi cảnh đối với vi phạm luật lệ giao thông.
17-10-1977 Chỉ thị số 46/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giữ gìn trật tự, xây dựng nếp sống mới ở Thị xã và các thị trấn trong tỉnh.
15-10-1977 Quyết định số 711/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân 1977 - 1978.
06-10-1977 Quyết định số 698/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phân cấp quản lý cho cơ sở tư nhân đang sản xuất vật liệu xây dựng và cơ sở đã ngưng nay cho khôi phục sản xuất.
24-09-1977 Chỉ thị số 45/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu kiểm tra kế hoạch thuốc lá vụ đông xuân 77-78 và cả năm 1978.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,180 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner