"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1978           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 70 văn bản được ban hành trong năm 1978:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1978 Quyết định số 1023/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 1979 (công trình chuyển tiếp, cấp tiếp 1978 - 1979).
27-12-1978 Chỉ thị số 54/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiểm tra công tác cung cấp lương thực.
19-12-1978 Chỉ thị số 53/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thi hành điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh.
18-12-1978 Chỉ thị số 52/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy năm 1979.
15-12-1978 Chỉ thị số 51/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành đăng ký thống kê quản lý quân dự bị và động viên tuyển quân năm 1979.
11-12-1978 Chỉ thị số 50/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng cháy chữa cháy rừng.
10-12-1978 Chỉ thị số 49/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện biện pháp tài chính cuối năm và khẩn trương tổ chức tốt việc xây dựng kế hoạch tài chính và ngân sách năm 1979.
30-11-1978 Quyết định số 918/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh cho thành lập trạm kiểm soát thường xuyên tại ngã tử Sở Sao.
27-11-1978 Chỉ thị số 47/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng và cũng cố chính quyền cơ sở đáp ứng với tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
27-11-1978 Chỉ thị số 48/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện Quyết định 139 CP của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác và lề lối làm việc của UBND cấp huyện.
25-11-1978 Quyết định số 904/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 260 CP của Hội đồng Chính phủ.
25-11-1978 Quyết định số 905/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra thực hiện thực hiện Chỉ thị 260/CP của Hội đồng Chính phủ.
25-11-1978 Quyết định số 906/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 260/CP của Hội đồng Chính phủ.
25-11-1978 Quyết định số 907/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 260 CP của Hội đồng Chính phủ.
16-11-1978 Chỉ thị số 44/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp khẩn cấp trong công tác thu chi Ngân sách, tiền tệ và thu tín dụng ngân hàng.
16-11-1978 Chỉ thị số 45/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng và hoạt động của các lực lượng vũ trang địa phương.
31-10-1978 Chỉ thị số 40/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sản xuất tự túc cho LLVT và bán võ trang trong toàn tỉnh.
30-10-1978 Chỉ thị số 38A/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành thành lập Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị cơ sở.
30-10-1978 Chỉ thị số 39/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát lưu thông lương thực.
21-10-1978 Chỉ thị số 38/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v huy động tổ chức lực lượng lao động tham gia xây dựng kinh tế và quốc phòng.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
39,669,583 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner