"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1979           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 11 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1979:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-1979 Quyết định số 206/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban kiến thiết “ Trường đào tạo cán bộ nghiệp vụ kinh tế mới.
01-10-1979 Quyết định số 119/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trường trung học Nông nghiệp.
28-09-1979 Quyết định số 94/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện.
28-09-1979 Quyết định số 95/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện.
28-09-1979 Quyết định số 96/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện.
28-09-1979 Quyết định số 97/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện.
27-04-1979 Quyết định số 50/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Xí nghiệp quốc doanh khai thác lâm sản.
22-03-1979 Quyết định số 43/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Xí nghiệp nhà ở, điện nước và công trình công cộng.
22-03-1979 Quyết định số 44/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban quản lý hợp tác xã mua bán.
17-02-1979 Quyết định số 31/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Xí nghiệp liên hiệp sành sứ thuộc Ty Công nghiệp.
31-01-1979 Quyết định số 29/QĐ/UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thu chi ngân sách năm 1979.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
39,877,918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner