"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1979           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 30 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 1979:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-1979 Quyết định số 206/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban kiến thiết “ Trường đào tạo cán bộ nghiệp vụ kinh tế mới.
04-12-1979 Chỉ thị số 37/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy mùa hanh khô 1979 - 1980.
22-11-1979 Chỉ thị số 35/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung cao độ lực lượng khẩn trương thu mua đậu phộng, đậu xanh, đậu các loại trong vụ III.
01-11-1979 Chỉ thị số 33/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lương thực vụ mùa năm 1979.
24-10-1979 Chỉ thị số 32/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở rộng thuế nông nghiệp thu bằng hiện vật đối với các hộ có đất trồng mía, đậu phộng - đậu các loại.
17-10-1979 Chỉ thị số 34/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thương binh liệt sĩ và xã hội trong tình hình mới.
02-10-1979 Chỉ thị số 30/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công việc thi công công trình trạm xá xã do tổ chức UNFPA viện trợ.
01-10-1979 Quyết định số 119/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trường trung học Nông nghiệp.
28-09-1979 Quyết định số 94/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện.
28-09-1979 Quyết định số 95/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện.
28-09-1979 Quyết định số 96/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện.
28-09-1979 Quyết định số 97/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện.
24-09-1979 Chỉ thị số 29/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý sự nghiệp phát thanh và truyền thanh của tỉnh.
06-09-1979 Chỉ thị số 25/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển học sinh trường bổ túc công nông vào ngành Công An.
06-09-1979 Chỉ thị số 26/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ huy động lương thực vụ Đông xuân - Hè thu 1979.
23-08-1979 Chỉ thị số 24/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bán xăng dầu cho xe gắn máy và xe Honda của cán bộ nhân viên.
06-08-1979 Chỉ thị số 23/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố việc thực hiện Nghị định 182 CP và Nghị định 217 CP của Hội đồng Chính Phủ.
02-08-1979 Chỉ thị số 21/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 1979-1980.
10-07-1979 Chỉ thị số 20/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nhanh chóng triển khai thi công chương trình viện trợ PO2 của UNFPA.
23-06-1979 Chỉ thị số 19/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức, giáo dục số trẻ em bị phạm pháp.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,031 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner