"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1981           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 33 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1981:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-1981 Chỉ thị số 33/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Xây dựng, tu sửa, trang bị cơ sở vật chất trường lớp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
09-12-1981 Chỉ thị số 32/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đăng ký thanh niên gọi nhập ngũ đăng ký quân dự bị 1 và 2 - đăng ký phương tiện kỹ thuật vận tải làm đường, bốc dỡ của nền kinh tế quốc dân.
07-11-1981 Chỉ thị số 31/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lương thực năm 1982.
06-11-1981 Chỉ thị số 30/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tăng cường quản lý số thuế nông nghiệp thu bằng hiện vật.
02-11-1981 Chỉ thị số 28/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thu mua và quản lý thị trường các loại đậu, mía đường, mật và các nông sản khác.
27-10-1981 Chỉ thị số 27/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giải quyết quân nhân đào ngũ và thanh niên không thi hành lệnh gọi nhập ngũ.
19-10-1981 Chỉ thị số 26/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chấn chỉnh và uốn nắn tình hình xây dựng nhà cửa trong thị trấn, thị xã, trong các vùng quy hoạch và tại các xã trong toàn tỉnh.
03-10-1981 Chỉ thị số 29/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện Quyết định 57/CT ngày 12/8/1981của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
04-09-1981 Chỉ thị số 25/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Bầu cử Hội đồng nhân dân 2 cấp huyện, thị, xã, phường, thị trấn khóa 3/1981.
05-08-1981 Chỉ thị số 24/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phòng và chống bệnh dịch cho gia súc.
22-07-1981 Chỉ thị số 23/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý thị trường.
17-07-1981 Chỉ thị số 22/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Nhà nước thống nhất quản lý vàng bạc, bạch kim, kim cương.
06-07-1981 Chỉ thị số 20/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Xây dựng và ban hành văn bản pháp quy.
26-06-1981 Chỉ thị số 19/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cải tiến công tác kế hoạch hạch toán kinh tế về lưu thông - phân phối.
14-06-1981 Chỉ thị số 14/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh cấm lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy phản động.
10-06-1981 Chỉ thị số 17/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thi hành Quyết định số 538 ngày 17 tháng 6 năm 1981 về việc niêm yết giá.
06-06-1981 Chỉ thị số 15/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/V thực hiện chế độ đãi ngộ cán bộ y tế xã, phường về sinh hoạt phí, lương thực, nhu yếu phẩm.
06-06-1981 Chỉ thị số 16/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác bảo hiểm tai nạn hành khách và phương tiện vận tải tỉnh Sông Bé.
01-06-1981 Chỉ thị số 14A/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Hướng dẫn tổng kết công tácphòng và chống cháy.
28-05-1981 Chỉ thị số 13/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cấm lưu hành và sửa chữa máy làm nước đá trái phép và dùng điện bất hợp pháp.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,049 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner