"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1981           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 27 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1981:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-11-1981 Quyết định số 846/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Nông nghiệp vụ nghịch năm 1981 – 1982.
09-10-1981 Quyết định số 797/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1981.
14-09-1981 Quyết định số 768/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Xí nghiệp khai thác cung ứng và chế biến đất cao lanh trực thuộc Ty Công nghiệp.
09-09-1981 Quyết định số 788/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Xí nghiệp quốc doanh khai thác lâm sản.
09-09-1981 Quyết định số 796/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Chuyển các Hiệu thuốc huyện, thị xã thuộc Công ty dược phẩm tỉnh Sông Bé về trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị.
09-09-1981 Quyết định số 847/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giao chỉ tiêu huy động lương thực Năm 1981 – 1982.
01-09-1981 Quyết định số 716/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bản quy định về lệ phí kiểm định và sửa chữa phương tiện đo lường.
01-09-1981 Quyết định số 732/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập “ Công ty cung ứng chế biến và Phân phối lâm sản “ trực thuộc Ty Lâm nghiệp”.
01-09-1981 Quyết định số 766/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tạm thời thành lập Trạm kiểm soát thu mua nông sản.
24-08-1981 Quyết định số 689/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Sát nhập Trường Bổ túc văn hoá tại chức với Trường Bổ túc văn hoá cán bộ.
22-08-1981 Quyết định số 686/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Chuyển Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Văn Lên cho Ty Giáo dục quản lý.
29-07-1981 Quyết định số 645/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Ban Quản lý thị trường.
27-07-1981 Quyết định số 638/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Chuyển Xí nghiệp công quản “Việt Nam mực phẩm công ty” sang Xí nghiệp quốc doanh.
16-07-1981 Quyết định số 596/QĐ-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giải thể Ban Tuyển sinh Và thành lập Hội đồng tuyển sinh.
09-07-1981 Quyết định số 590/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Giáo dục chuyên nghiệp.
07-07-1981 Quyết định số 575/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Nhà máy gỗ lạng xuất khẩu Chân Thành.
03-07-1981 Quyết định số 655/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Xí nghiệp sản xuất vôi Tà Thiết.
27-06-1981 Quyết định số 558/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v về chế độ và phương thức cung cấp hàng hóa cho công nhân viên chức năm 1981.
27-06-1981 Quyết định số 559/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch năm 1981.
17-06-1981 Quyết định số 538/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Đăng ký giá, niêm yết giá Và chống đầu cơ nâng giá.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
39,877,947 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner