"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1981           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 60 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 1981:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-1981 Chỉ thị số 33/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Xây dựng, tu sửa, trang bị cơ sở vật chất trường lớp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
09-12-1981 Chỉ thị số 32/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đăng ký thanh niên gọi nhập ngũ đăng ký quân dự bị 1 và 2 - đăng ký phương tiện kỹ thuật vận tải làm đường, bốc dỡ của nền kinh tế quốc dân.
09-11-1981 Quyết định số 846/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Nông nghiệp vụ nghịch năm 1981 – 1982.
07-11-1981 Chỉ thị số 31/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lương thực năm 1982.
06-11-1981 Chỉ thị số 30/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tăng cường quản lý số thuế nông nghiệp thu bằng hiện vật.
02-11-1981 Chỉ thị số 28/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thu mua và quản lý thị trường các loại đậu, mía đường, mật và các nông sản khác.
27-10-1981 Chỉ thị số 27/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giải quyết quân nhân đào ngũ và thanh niên không thi hành lệnh gọi nhập ngũ.
19-10-1981 Chỉ thị số 26/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chấn chỉnh và uốn nắn tình hình xây dựng nhà cửa trong thị trấn, thị xã, trong các vùng quy hoạch và tại các xã trong toàn tỉnh.
09-10-1981 Quyết định số 797/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1981.
03-10-1981 Chỉ thị số 29/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện Quyết định 57/CT ngày 12/8/1981của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
14-09-1981 Quyết định số 768/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Xí nghiệp khai thác cung ứng và chế biến đất cao lanh trực thuộc Ty Công nghiệp.
09-09-1981 Quyết định số 788/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Xí nghiệp quốc doanh khai thác lâm sản.
09-09-1981 Quyết định số 796/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Chuyển các Hiệu thuốc huyện, thị xã thuộc Công ty dược phẩm tỉnh Sông Bé về trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị.
09-09-1981 Quyết định số 847/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Giao chỉ tiêu huy động lương thực Năm 1981 – 1982.
04-09-1981 Chỉ thị số 25/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Bầu cử Hội đồng nhân dân 2 cấp huyện, thị, xã, phường, thị trấn khóa 3/1981.
01-09-1981 Quyết định số 716/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bản quy định về lệ phí kiểm định và sửa chữa phương tiện đo lường.
01-09-1981 Quyết định số 732/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập “ Công ty cung ứng chế biến và Phân phối lâm sản “ trực thuộc Ty Lâm nghiệp”.
01-09-1981 Quyết định số 766/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tạm thời thành lập Trạm kiểm soát thu mua nông sản.
24-08-1981 Quyết định số 689/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Sát nhập Trường Bổ túc văn hoá tại chức với Trường Bổ túc văn hoá cán bộ.
22-08-1981 Quyết định số 686/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Chuyển Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Văn Lên cho Ty Giáo dục quản lý.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,093 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner