"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1982           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 39 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 1982:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1982 Chỉ thị số 29/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều tra chọn mẫu tình hình biến động dân số năm 1982.
24-12-1982 Chỉ thị số 27/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 1983.
24-12-1982 Chỉ thị số 28/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chuẩn bị gọi nhập ngũ năm 1983.
17-12-1982 Chỉ thị số 25/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổng kết thực hiện kế hoạch năm 1982 và triển khai kế hoạch năm 1983.
09-12-1982 Chỉ thị số 24/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thanh toán và quản lý vốn đầu tư XDCB.
19-11-1982 Quyết định số 608/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 1982-1983.
19-11-1982 Quyết định số 609/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho Ban khai hoang xây dựng KTM.
19-11-1982 Quyết định số 610/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản điều chỉnh 6 tháng cuối năm 1982.
17-11-1982 Quyết định số 606/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch huy động lương thực năm 1983.
12-11-1982 Chỉ thị số 23/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lương thực 1982 - 1983.
10-11-1982 Quyết định số 596/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành biểu cước vận tải hành khách trong tỉnh Sông Bé.
29-10-1982 Quyết định số 523/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thu quỹ bảo hộ học đường.
20-10-1982 Quyết định số 513/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai Quyết định số 146 của Hội đồng Bộ trưởng.
19-10-1982 Chỉ thị số 18/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đẩy mạnh cuộc vận động bài trừ mê tín dị đoan trong tỉnh.
12-10-1982 Quyết định số 499/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu thu mua và điều động nông sản phẩm vụ III ( vụ mùa ) 1982.
09-10-1982 Chỉ thị số 17/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổng kết 10 thực hiện Pháp lệnh quy định việc bảo vệ rừng.
02-09-1982 Quyết định số 438/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 1982.
27-08-1982 Quyết định số 421/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cải tiến cung ứng phân bón xăng, dầu phục vụ cho sản xuất và thu mua, mía, đậu ở các vùng sản xuất tập trung.
12-08-1982 Chỉ thị số 16/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v gọi nhập ngũ đợt 2/1982.
12-08-1982 Quyết định số 246/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB điều chỉnh 6 tháng cuối năm 1982.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
40,074,512 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner