"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1982           Ủy ban nhân dân tỉnh           Chỉ thị
Danh sách 16 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 1982:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1982 Chỉ thị số 29/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều tra chọn mẫu tình hình biến động dân số năm 1982.
24-12-1982 Chỉ thị số 27/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 1983.
24-12-1982 Chỉ thị số 28/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v chuẩn bị gọi nhập ngũ năm 1983.
17-12-1982 Chỉ thị số 25/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổng kết thực hiện kế hoạch năm 1982 và triển khai kế hoạch năm 1983.
09-12-1982 Chỉ thị số 24/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thanh toán và quản lý vốn đầu tư XDCB.
12-11-1982 Chỉ thị số 23/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác lương thực 1982 - 1983.
19-10-1982 Chỉ thị số 18/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đẩy mạnh cuộc vận động bài trừ mê tín dị đoan trong tỉnh.
09-10-1982 Chỉ thị số 17/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổng kết 10 thực hiện Pháp lệnh quy định việc bảo vệ rừng.
12-08-1982 Chỉ thị số 16/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v gọi nhập ngũ đợt 2/1982.
06-08-1982 Chỉ thị số 15/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quản lý mặt hàng tăm nhang, tăm mành.
02-08-1982 Chỉ thị số 14/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về cuộc điều tra lao động kỹ thuật năm 1982.
16-06-1982 Chỉ thị số 10/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
07-06-1982 Chỉ thị số 09/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều tra nghiên cứu đời sống văn hóa ở cơ sở và công tác văn hóa huyện, thị.
03-04-1982 Chỉ thị số 06/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đăng ký nghĩa vụ quân sự cho Nam công nhân đủ mười bảy tuổi.
24-03-1982 Chỉ thị số 04/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v mua bán và vận chuyển hạt điều.
16-03-1982 Chỉ thị số 03/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều tra thống kê nông nghiệp.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
39,454,384 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner