"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1983           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 37 văn bản được ban hành trong năm 1983:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-1983 Quyết định số 1678/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản cuối năm 1983.
21-12-1983 Chỉ thị số 29/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra chọn mẫu tình hình biến động dân số năm 1983.
20-12-1983 Quyết định số 1677/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh tạm giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1984 cho các ngành và huyện, thị xã trong tỉnh.
09-12-1983 Chỉ thị số 28/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và phương tiện kỷ thuật của nền kinh tế quốc dân đầu năm 1984.
07-11-1983 Chỉ thị số 26/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật ở các cơ quan đơn vị ngành và huyện, thị.
04-11-1983 Chỉ thị số 25/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu mua lương thực vụ mùa năm 1983 và hàng nông sản thực phẩm.
28-10-1983 Chỉ thị số 22/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý chặt chẽ khai thác vận chuyển than củi, gỗ tận dụng.
26-10-1983 Quyết định số 1382/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Chi cục Thú y tỉnh.
24-10-1983 Chỉ thị số 21/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu mua, quản lý mía đường.
15-10-1983 Chỉ thị số 20/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng và nhản hiệu sản phẩm hàng hoá sản xuất trong địa phương.
14-10-1983 Quyết định số 1304/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định các định mức phụ phí theo tỷ lệ cho các lực lượng xây dựng là hợp tác xã và tư nhân trong XDCB trên địa bàn tỉnh Sông Bé.
14-10-1983 Chỉ thị số 19/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua xây dựng huyện, xã, hợp tác xã và tập đoàn sản xuất đạt năng suất lúa cao.
13-10-1983 Quyết định số 1302/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp và huy động lương thực nông sản vụ Đông xuân năm 1983 – 1984.
11-10-1983 Chỉ thị số 18/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh cho gia súc.
14-09-1983 Chỉ thị số 17/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh cũng cố Ban Tư pháp, Tổ hòa giải xã, phường.
19-08-1983 Quyết định số 881/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh qUY ĐỊNH TẠM THỜI CỦA UBND TỈNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU CHO HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN, TIẾP KHÁCH.
17-08-1983 Chỉ thị số 16/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện các biện pháp thu tài chính, góp phần trước mắt vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 1983.
03-08-1983 Quyết định số 862/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá chuẩn dịch vụ áp dụng cho các cơ sở tập thể và cá thể hoạt động trên phạm vi tỉnh Sông Bé.
30-07-1983 Quyết định số 861/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chấp hành lâm thời Hội y học cổ truyền dân tộc Tỉnh Sông Bé.
29-07-1983 Quyết định số 860/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v nhập Ban định canh định cư tỉnh vào Sở Lâm nghiệp.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
40,038,368 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner