"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1984           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 27 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1984:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-1984 Chỉ thị số 39/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung thu thuế nông nghiệp vụ mùa năm 1984.
14-12-1984 Chỉ thị số 38/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thu thuế công thương nghiệp trong dịp tết Nguyên Đán.
06-12-1984 Chỉ thị số 36/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phát thanh, truyền thanh và truyền hình của tỉnh Sông Bé trong thời gian trước mắt.
05-12-1984 Chỉ thị số 35/CT-UB của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư Trung ương và Nghị quyết 26 của Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường tổ chức và nâng cao hiệu lực công tác thanh tra.
20-11-1984 Chỉ thị số 33/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phòng cháy, chữa cháy rừng.
07-11-1984 Chỉ thị số 32/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gọi thanh niên nhập ngũ năm 1985.
02-11-1984 Chỉ thị số 31/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra chọn mẫu dân số biến động dân số năm 1984.
27-10-1984 Chỉ thị số 30/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác quy hoạch lâm nghiệp cấp huyện.
19-09-1984 Chỉ thị số 27/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện Nghị định 152/HĐBT và Quyết định 117/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng tại các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh.
11-09-1984 Chỉ thị số 26/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác y tế trong thời gian trước mắt.
25-08-1984 Chỉ thị số 25/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác văn hoá, thông tin trong thời gian trước mắt.
01-08-1984 Chỉ thị số 24/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp thu mua tiêu cuối vụ 83 - 84.
17-07-1984 Chỉ thị số 23/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết công tác khoa học và kỹ thuật trong 3 năm ( 1981 -1983 ).
03-07-1984 Chỉ thị số 21/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giáo dục trong những năm trước mắt.
29-06-1984 Chỉ thị số 19/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung thu thuế nông nghiệp.
29-06-1984 Chỉ thị số 20/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chăm sóc giáo dục và quản lý thương binh, bịnh binh trong tỉnh.
21-06-1984 Chỉ thị số 18/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện công tác giao đất giao rừng.
04-06-1984 Chỉ thị số 16/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác lập hồ sơ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất tỉnh Sông Bé thời kỳ 1986 - 2000 ( gọi tắt là sơ đồ tỉnh ).
30-05-1984 Chỉ thị số 13/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất quản lý thu mua và tiêu thụ sản phẩm gốm sứ.
24-04-1984 Chỉ thị số 12/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức điều tra và quy hoạch lao động của các huyện, thị trong tỉnh, phục vụ nhiệm vụ xây dựng huyện.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
39,877,878 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner