"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1984           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 38 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1984:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-11-1984 Quyết định số 3039/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá khai thác, thu mua và bán các loại lâm sản.
29-11-1984 Quyết định số 3040/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành phương án xây dựng thương nghiệp XHCN và cải tạo các ngành hàng thương nghiệp trong toàn tỉnh.
28-11-1984 Quyết định số 3021/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập hội đồng kiểm soát lưu động chuyên ngành thuộc Chi cục thuế công thương nghiệp tỉnh Sông Bé.
20-11-1984 Quyết định số 2975/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 1984.
02-11-1984 Quyết định số 3012/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thuế sát sinh trâu bò, heo trong tỉnh Sông Bé.
31-10-1984 Quyết định số 2859/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đạt lại trạm kiểm soát trên các đường liên tỉnh lộ và đường nội tỉnh.
24-10-1984 Quyết định số 2787/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp và vật tư phục vụ cho vụ đông xuân 1984 - 1985.
24-10-1984 Quyết định số 2788/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng tuyên truyền giáo dục pháp luật.
20-10-1984 Quyết định số 2751/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quyết toán vật tư.
18-10-1984 Quyết định số 2743/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu mua, điều động nông sản vụ III/1984 ( vụ mùa ).
13-10-1984 Quyết định số 2729/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục những hàng hóa nhà nước độc quyền kinh doanh, cấm tư nhân buôn bán.
04-10-1984 Quyết định số 2640/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt kiểm tra đăng ký kinh doanh CTN và môn bài trong toàn tỉnh.
24-09-1984 Quyết định số 2559/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu bổ sung và điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản năm 1984.
14-09-1984 Quyết định số 2510/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban dân số và sinh đẻ có kế hoạch tỉnh Sông Bé.
16-08-1984 Quyết định số 2363/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi vật liệu vật tư xây dựng cơ bản các lò gốm sứ tư nhân.
16-08-1984 Quyết định số 2364/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh ngân sách năm 1984.
04-08-1984 Quyết định số 2241/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập trọng tài kinh tế huyện, thị xã.
03-08-1984 Quyết định số 2240/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho triển khai phương án chăn nuôi heo gia công.
30-07-1984 Quyết định số 2232/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thoả thuận thiết kế và thiết bị phòng cháy chữa cháy cho các loại công trình dân dụng và công nghiệp.
23-07-1984 Quyết định số 2223/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung và điều hòa chỉ tiêu kế hoạch năm 1984.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
39,877,811 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner