"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1984           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 1 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 1984:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-1984 Chỉ thị số 35/CT-UB của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư Trung ương và Nghị quyết 26 của Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường tổ chức và nâng cao hiệu lực công tác thanh tra.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
39,877,930 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner