"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1985           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 17 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1985:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-1985 Chỉ thị số 41/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường và hoàn thiện công tác thống kê.
27-12-1985 Chỉ thị số 42/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phát đường tuần tra biên giới và phát đường tuần tra, đời đồn ra đúng vị trí trên tuyến biên giới tỉnh Sông Bé.
25-12-1985 Chỉ thị số 40/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý thu thuế CTN những tháng đầu năm 1986.
11-12-1985 Chỉ thị số 35/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh điều tra tình hình biến động dân số Năm 1985 và các năm tiếp theo.
26-09-1985 Chỉ thị số 27/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quản lý thị trường và quản lý giá Trong tình hình hiện nay.
21-09-1985 Chỉ thị số 26/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v niêm yết giá, xét duyệt giá và bán theo giá niêm yết theo giá trị đồng tiền mới.
18-09-1985 Chỉ thị số 23/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh “V/v phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể XHCN của CNVC trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
18-09-1985 Chỉ thị số 24/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung một số điểm về thuê CTN phục vụ công tác cải tạo CTN tư bản doanh nghiệp.
18-09-1985 Chỉ thị số 25/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về củng cố việc thực hiện chế độ quyết toán vật tư.
29-07-1985 Chỉ thị số 16/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v mua vét tiêu hột cuối vụ còn lại trong dân.
26-07-1985 Chỉ thị số 15/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiểm tra việc phá rừng khai quang trồng cao su ở các nông trường.
17-07-1985 Chỉ thị số 14/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quản lý kim loại phế liệu, phế thải.
30-05-1985 Chỉ thị số 11/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tăng cường quản lý sản xuất và v/c than.
17-05-1985 Chỉ thị số 10/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v mở các chiến dịch đẩy mạnh công tácTư pháp thực hiện chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 1985.
22-03-1985 Chỉ thị số 07/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về những chủ trương biện pháp cần thiết để quản lý thu mua lương thực, hàng nông sản và đặc sản thuộc thế mạnh của địa phương.
14-03-1985 Chỉ thị số 06/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v xây dựng giá bán buôn xí nghiệp.
17-01-1985 Chỉ thị số 01/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá III.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
39,877,835 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner