"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1985           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 42 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1985:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-1985 Quyết định số 44/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v khẩn trương, tích cực phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô.
27-12-1985 Quyết định số 802/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh mức thuế sát sinh trâu bò, heo Trong tỉnh Sông Bé.
23-12-1985 Quyết định số 39/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức lại sản xuất và phân cấp quản lý trong ngành sành sứ của tỉnh.
06-12-1985 Quyết định số 34/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức hành diễn tập động động viên thực binh năm 1985.
02-12-1985 Quyết định số 771/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định tạm thời giá nước trong tỉnh.
30-11-1985 Quyết định số 769/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đăng ký kiểm định các dụng cụ đo lường trong Khu vực quốc doanh, tập thể và tư nhân.
09-11-1985 Quyết định số 757/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời về giá các loại lâm sản khác.
08-11-1985 Quyết định số 755/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá mua nếp ( nếp vỏ ).
07-11-1985 Quyết định số 32/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về những chủ trương, biện pháp tăng cường Công tác quản lý, kinh doanh lương thực Trong tình hình hiện nay.
07-11-1985 Quyết định số 751/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức xuất nhập khẩu trong tỉnh.
07-11-1985 Quyết định số 752/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá bán heo giống và giá thu mua heo hơi.
07-11-1985 Quyết định số 753/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp Và vật tư phục vụ cho vụ nghịch năm 1985.
31-10-1985 Quyết định số 740/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định tạm thời về giá nước cho tiêu dùng và cho sản xuất.
30-10-1985 Quyết định số 739/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời giá bán vật liệu xây dựng.
29-10-1985 Quyết định số 736/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành tạm thời giá cước vận tải hàng hóa và cước hành khách trên các tuyến đường thuộc tỉnh Sông Bé.
29-10-1985 Quyết định số 738/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v xếp loại đường hệ thống đường tỉnh.
28-10-1985 Quyết định số 734/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá mua lúa.
21-10-1985 Quyết định số 30/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tiếp tục tổ chức lại sản xuất trong ngành giao thông vận tải.
18-10-1985 Quyết định số 31/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công tác thú y kiểm dịch động vật.
15-10-1985 Quyết định số 29/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức xây dựng kế hoạch B.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,204 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner