"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1986           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 33 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1986:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1986 Chỉ thị số 50/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất quản lý khai thác trầm hương và gỗ nhóm I.
27-12-1986 Chỉ thị số 48/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thanh tra thực hiện Quyết định 117/HĐBT ngày 04/10/1986 của Hội đồng Bộ trưởng và các Chỉ thị, Quyết định của UBND tỉnh có liên quan.
05-12-1986 Chỉ thị số 45/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp tác kinh doanh nghề rừng với tỉnh Kratíe.
04-12-1986 Chỉ thị số 44/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh một số biện pháp cấp bách về thuế CTN nhằm thực hiện theo Quyết định số 117-HĐBT và 118-HĐBT ngày 04/10/1986 của Hội đồng Bộ trưởng.
26-11-1986 Chỉ thị số 42/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương biện pháp tổ chức thu mua quản lý, nắm các nguồn hàng lương thực, nông sản, đặc sản.
08-11-1986 Chỉ thị số 41/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý tài chính và nộp tích lũy cho ngân sách.
07-11-1986 Chỉ thị số 40/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Sông Bé.
03-11-1986 Chỉ thị số 39/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp huy động vốn và quản lý tiền mặt để phục vụ cho thu mua và chi trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên và lực lượng vũ trang.
20-10-1986 Chỉ thị số 37/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thu thuế nông nghiệp năm 1986.
01-10-1986 Chỉ thị số 35/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy Văn phòng phục vụ sự điều hành thực hiện các mặt công tác của UBND các huyện, thị.
22-09-1986 Chỉ thị số 33/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thi hành Nghị quyết ( dự thảo ) của Bộ Chính trị và Quyết định 76/HĐBT ngày 26/6/86 của Hội đồng Bộ trưởng “ Bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở “.
22-09-1986 Chỉ thị số 34/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất quản lý, sử dụng máy và băng hình Vi-đê-ô-Cát-xét trong toàn tỉnh.
18-09-1986 Chỉ thị số 32/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về ký kết, xét duyệt và thực hiện Hợp đồng kinh tế.
13-09-1986 Chỉ thị số 31/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác thu thuế nông nghiệp từ nay đến hết vụ hè thu năm 1986.
09-09-1986 Chỉ thị số 29/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra sử dụng đất nông nghiệp dùng vào mục đích khác.
28-08-1986 Chỉ thị số 27/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra phân phối lương thực.
21-08-1986 Chỉ thị số 26/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về những biện pháp cấp bách nhằm ổn định đời sống, giá cả thị trường và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
13-08-1986 Chỉ thị số 25/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng và điều động vật tư, hàng hóa sau đợt kiểm kê ngày 01/7/1986.
11-08-1986 Chỉ thị số 24/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiến hành tổng kết 3 năm 1983 - 1985 thực hiện Nghị quyết 128/HĐBT.
21-06-1986 Chỉ thị số 18/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập chương trình xây dựng và ban hành văn bản pháp quy.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,227 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner