"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1986           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 87 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 1986:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1986 Quyết định số 395/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá thu mua heo hơi và giá bán lẻ thịt heo.
30-12-1986 Quyết định số 396/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá bán kinh doanh gạo trong toàn tỉnh.
30-12-1986 Chỉ thị số 50/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thống nhất quản lý khai thác trầm hương và gỗ nhóm I.
27-12-1986 Chỉ thị số 48/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thanh tra thực hiện Quyết định 117/HĐBT ngày 04/10/1986 của Hội đồng Bộ trưởng và các Chỉ thị, Quyết định của UBND tỉnh có liên quan.
25-12-1986 Quyết định số 392/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết tiền trợ cấp cho CBCNVC và lực lượng vũ trang ăn tết.
22-12-1986 Quyết định số 390/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá thu mua đường thủ công.
05-12-1986 Chỉ thị số 45/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp tác kinh doanh nghề rừng với tỉnh Kratíe.
04-12-1986 Chỉ thị số 44/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh một số biện pháp cấp bách về thuế CTN nhằm thực hiện theo Quyết định số 117-HĐBT và 118-HĐBT ngày 04/10/1986 của Hội đồng Bộ trưởng.
03-12-1986 Quyết định số 375/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu chính thức kế hoạch năm 1987.
03-12-1986 Quyết định số 376/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về giá củi.
26-11-1986 Chỉ thị số 42/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương biện pháp tổ chức thu mua quản lý, nắm các nguồn hàng lương thực, nông sản, đặc sản.
22-11-1986 Quyết định số 363/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền quyết định giá mua, bán hàng xuất nhập khầu.
22-11-1986 Quyết định số 364/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về biện pháp phát triển sản xuất hàng xuất khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu tăng cường quản lý xuất nhập khẩu và mở rộng liên kết liên doanh trong hoạt động xuất nhập khẩu.
18-11-1986 Quyết định số 361/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh “ Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu mua, điều động lương thực, nông sản quí IV/86 và quí I/1987.
14-11-1986 Quyết định số 350/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 1986.
08-11-1986 Chỉ thị số 41/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý tài chính và nộp tích lũy cho ngân sách.
07-11-1986 Chỉ thị số 40/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Sông Bé.
03-11-1986 Chỉ thị số 39/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp huy động vốn và quản lý tiền mặt để phục vụ cho thu mua và chi trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên và lực lượng vũ trang.
27-10-1986 Quyết định số 332/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về giá các loại lâm sản khác.
20-10-1986 Chỉ thị số 37/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thu thuế nông nghiệp năm 1986.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
39,939,444 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner