"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1987           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 99 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1987:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-1987 Quyết định số 70/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bãi bỏ mục thu phụ phí bến xe trong vận tải hành khách trong Quyết định số 34/QĐ-UB ngày 29/8/1987 của UBND tỉnh.
26-12-1987 Quyết định số 69/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phụ cấp tiền ăn trưa.
22-12-1987 Quyết định số 67/QĐ-UB1 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bảo hiểm vật nuôi.
21-12-1987 Quyết định số 66/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thanh toán khối lượng công tác XDCB thực hiện từ 01/10/1987.
17-12-1987 Quyết định số 54/QĐ-UB1 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập các trạm nghiên cứu và dịch vụ sử dụng đất trực thuộc Trung tâm nghiên cứu sử dụng đất tỉnh Sông Bé.
16-12-1987 Quyết định số 65/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v xuất bán theo giá kinh doanh thương nghiệp số xăng dự trữ tồn kho.
09-12-1987 Quyết định số 64/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá thiết kế các công trình lâm nghiệp.
26-11-1987 Quyết định số 63/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá mua mía cây.
24-11-1987 Quyết định số 62/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá bán buôn công nghiệp sản phẩm nước máy cho sản xuất và tiêu dùng.
19-11-1987 Quyết định số 147/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu huy động công trái đợt 1987 - 1988.
17-11-1987 Quyết định số 53/QĐ-UB1 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành phần Ủy ban vận động mua công trái “ xây dựng tổ quốc ” của tỉnh.
14-11-1987 Quyết định số 52/QĐ-UB2 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo, giải quyết các tệ nạn xã hội và văn hóa phẩm phản động, đồi truỵ tỉnh Sông Bé.
14-11-1987 Quyết định số 61/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện bù giá vào lương 5 mặt hàng định lượng thương nghiệp.
12-11-1987 Quyết định số 51/QĐ-UB1 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm tổ chức biên chế cán bộ và hoạt động của ngành thuế Công Thương nghiệp tỉnh Sông Bé.
09-11-1987 Quyết định số 142/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản cuối năm 1987.
05-11-1987 Quyết định số 57/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá mua mía cây vụ 1987 - 1988.
05-11-1987 Quyết định số 58/QĐ-UB1 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu mua lúa.
05-11-1987 Quyết định số 59/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bán lương thực, chất đốt cho người ăn theo.
04-11-1987 Quyết định số 140/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tạm thời chính sách Định canh, Định cư.
04-11-1987 Quyết định số 49/QĐ-UB1 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban quản lý công trình xây dựng nhà truyền thống lựu lượng vũ trang tỉnh.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,054 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner