"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1987           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 148 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 1987:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-1987 Quyết định số 70/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bãi bỏ mục thu phụ phí bến xe trong vận tải hành khách trong Quyết định số 34/QĐ-UB ngày 29/8/1987 của UBND tỉnh.
26-12-1987 Quyết định số 69/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phụ cấp tiền ăn trưa.
24-12-1987 Chỉ thị số 66/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thực hiện điều tra biến động dân số năm 1988.
22-12-1987 Quyết định số 67/QĐ-UB1 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bảo hiểm vật nuôi.
21-12-1987 Quyết định số 66/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thanh toán khối lượng công tác XDCB thực hiện từ 01/10/1987.
17-12-1987 Quyết định số 54/QĐ-UB1 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập các trạm nghiên cứu và dịch vụ sử dụng đất trực thuộc Trung tâm nghiên cứu sử dụng đất tỉnh Sông Bé.
16-12-1987 Chỉ thị số 65/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh /v đẩy mạnh tiến độ thu thuế nông nghiệp vụ mùa năm 1987 – 1988.
16-12-1987 Quyết định số 65/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v xuất bán theo giá kinh doanh thương nghiệp số xăng dự trữ tồn kho.
15-12-1987 Chỉ thị số 64/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thẩm tra và xét duyệt thiết kế các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
14-12-1987 Chỉ thị số 62/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v kiểm tra các lực lượng bộ đội vi phạm pháp lệnh bảo vệ rừng.
09-12-1987 Quyết định số 64/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá thiết kế các công trình lâm nghiệp.
07-12-1987 Chỉ thị số 59/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v xử lý các vụ vi phạm khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép.
02-12-1987 Chỉ thị số 58/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai cuộc vận động phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1987 - 1988.
26-11-1987 Chỉ thị số 55/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về những biện pháp cấp bách để thu mua lương thực, nông sản và đặc sản xuất khẩu vụ mùa năm 1987 - 1988.
26-11-1987 Quyết định số 63/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá mua mía cây.
24-11-1987 Quyết định số 62/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá bán buôn công nghiệp sản phẩm nước máy cho sản xuất và tiêu dùng.
19-11-1987 Quyết định số 147/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v giao chỉ tiêu huy động công trái đợt 1987 - 1988.
17-11-1987 Quyết định số 53/QĐ-UB1 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành phần Ủy ban vận động mua công trái “ xây dựng tổ quốc ” của tỉnh.
16-11-1987 Chỉ thị số 54/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tập trung chỉ đạo bảo đảm thực hiện tốt việc khai thác và giao nộp gỗ theo chỉ tiêu kế hoạch.
14-11-1987 Quyết định số 52/QĐ-UB2 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo, giải quyết các tệ nạn xã hội và văn hóa phẩm phản động, đồi truỵ tỉnh Sông Bé.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,201 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner