"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1988           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 57 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1988:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1988 Chỉ thị số 62/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục phát hoang làm đường biên giới của tỉnh Sông Bé.
27-12-1988 Chỉ thị số 61/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo vệ và khai thác trầm hương.
23-12-1988 Chỉ thị số 60/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết tranh chấp ruộng đất và ổn định sản xuất nông nghiệp.
21-12-1988 Chỉ thị số 58/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc về việc thu nộp kinh phí 10% BHXH.
09-12-1988 Chỉ thị số 56/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra thực hiện công tác Bảo vệ bà mẹ sinh đẻ có kế hoạch.
08-12-1988 Chỉ thị số 55/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai QĐ 148/HĐBT tổng kết và xây dựng chương trình hành động năm 1989.
07-12-1988 Chỉ thị số 54/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác giám định tư pháp.
02-12-1988 Chỉ thị số 53/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về những biện pháp cần tập trung giải quyết để thu mua lương thực hàng nông sản.
12-11-1988 Chỉ thị số 49/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng bậc lương năm 1988 cho CB.CNVC.
12-11-1988 Chỉ thị số 50/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chính sách khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.
12-11-1988 Chỉ thị số 52/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi hành Nghị định 04 của HĐBT ban hành Điều lệ đăng ký và quản lý hộ khẩu.
05-11-1988 Chỉ thị số 48/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sản xuất phân khoáng NPK.
04-11-1988 Chỉ thị số 47/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.
26-10-1988 Chỉ thị số 45/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiến hành đợt thanh tra tài chính đối với các địa phương, các ngành và các đơn vị cơ sở trên địa bàn.
24-10-1988 Chỉ thị số 44/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện những biện pháp tập trung vốn cho sản xuất và kinh doanh quý IV/1998 và năm 1989.
17-10-1988 Chỉ thị số 43/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách, biện pháp quản lý mua mía cây vụ mía đường năm 1988 - 1989.
14-10-1988 Chỉ thị số 42/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền Bộ luật tố tụng hình sự.
27-09-1988 Chỉ thị số 41/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh lập lại trật tự về lĩnh vực hoạt động văn hoá và xây dựng truyền thống lịch sử dân tộc trên lãnh thổ Sông Bé.
21-09-1988 Chỉ thị số 38/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ngân sách còn lại quý III và cả năm 1988.
21-09-1988 Chỉ thị số 39/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết công tác xây dựng và quản lý ngân sách xã.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
39,939,895 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner