"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1988           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 82 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1988:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-1988 Quyết định số 52/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá bán lẻ xăng, dầu.
27-12-1988 Quyết định số 357/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách Nhà nước cho huyện: Bù Đăng.
24-12-1988 Quyết định số 51/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức tiền phạt vi cảnh đối với vi phạm luật lệ giao thông và trật tự công cộng.
12-12-1988 Quyết định số 73/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Xí nghiệp Liên hiệp cung ứng chế biến phân phối lâm sản tỉnh Sông Bé.
12-12-1988 Quyết định số 74/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Xí nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Sông Bé.
08-12-1988 Quyết định số 50/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về trợ giá cước vận tải hàng hóa.
01-12-1988 Quyết định số 49/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá cước vận tải hành khách.
28-11-1988 Quyết định số 69/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập 2 trường sư phạm mẫu giáo và cô nuôi dạy trẻ thành trường sư phạm mầm non thuộc Sở Giáo dục tỉnh Sông Bé.
25-11-1988 Quyết định số 48/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện bù giá vào lương tháng 11, tháng 12 và trợ cấp khó khăn tạm thời tháng 11 năm 1988.
23-11-1988 Quyết định số 338/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức quản lý, kinh doanh lương thực.
17-11-1988 Quyết định số 335/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vụ nghịch năm 1988 - 1989.
12-11-1988 Quyết định số 64/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý công trình đo đạc lập bản đồ địa giới tỷ lệ 1/5000 các huyện phía nam tỉnh Sông Bé.
08-11-1988 Quyết định số 47/QĐ-UB1 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số chi phí trong XDCB.
05-11-1988 Quyết định số 319/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tập “ Định mức tiêu hao vật tư vật liệu chủ yếu trong sản xuất vận tải và xây dựng cơ bản”.
05-11-1988 Quyết định số 63/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trại An dưỡng thương binh thuộc Sở lao động Thương binh xã hội thành Khu Điều dưỡng thương binh.
15-10-1988 Quyết định số 281/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “ Quy định về quản lý và thực hiện quy hoạch thị xã, tỉnh lỵ tỉnh Sông Bé ”.
14-10-1988 Quyết định số 279/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bản quy định về quản lý khai thác sử dụng khoáng sản.
14-10-1988 Quyết định số 280/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ công tác tổng điều tra dân số.
12-10-1988 Quyết định số 278/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế quản lý nhà nước 6 tháng cuối năm cho các huyện thị trong tỉnh.
10-10-1988 Quyết định số 44/QĐ-UB1 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá đền bù hoa màu, đất đai giải tỏa mặt bằng xây dựng phân xưởng mộc xuất khẩu thuộc Cty CULS XK.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
39,939,823 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner