"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1988           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 139 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 1988:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1988 Chỉ thị số 62/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục phát hoang làm đường biên giới của tỉnh Sông Bé.
29-12-1988 Quyết định số 52/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá bán lẻ xăng, dầu.
27-12-1988 Quyết định số 357/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách Nhà nước cho huyện: Bù Đăng.
27-12-1988 Chỉ thị số 61/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo vệ và khai thác trầm hương.
24-12-1988 Quyết định số 51/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức tiền phạt vi cảnh đối với vi phạm luật lệ giao thông và trật tự công cộng.
23-12-1988 Chỉ thị số 60/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết tranh chấp ruộng đất và ổn định sản xuất nông nghiệp.
21-12-1988 Chỉ thị số 58/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc về việc thu nộp kinh phí 10% BHXH.
12-12-1988 Quyết định số 73/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Xí nghiệp Liên hiệp cung ứng chế biến phân phối lâm sản tỉnh Sông Bé.
12-12-1988 Quyết định số 74/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Xí nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Sông Bé.
09-12-1988 Chỉ thị số 56/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra thực hiện công tác Bảo vệ bà mẹ sinh đẻ có kế hoạch.
08-12-1988 Quyết định số 50/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về trợ giá cước vận tải hàng hóa.
08-12-1988 Chỉ thị số 55/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai QĐ 148/HĐBT tổng kết và xây dựng chương trình hành động năm 1989.
07-12-1988 Chỉ thị số 54/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công tác giám định tư pháp.
02-12-1988 Chỉ thị số 53/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về những biện pháp cần tập trung giải quyết để thu mua lương thực hàng nông sản.
01-12-1988 Quyết định số 49/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá cước vận tải hành khách.
28-11-1988 Quyết định số 69/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập 2 trường sư phạm mẫu giáo và cô nuôi dạy trẻ thành trường sư phạm mầm non thuộc Sở Giáo dục tỉnh Sông Bé.
25-11-1988 Quyết định số 48/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện bù giá vào lương tháng 11, tháng 12 và trợ cấp khó khăn tạm thời tháng 11 năm 1988.
23-11-1988 Quyết định số 338/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức quản lý, kinh doanh lương thực.
17-11-1988 Quyết định số 335/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vụ nghịch năm 1988 - 1989.
12-11-1988 Chỉ thị số 49/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng bậc lương năm 1988 cho CB.CNVC.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
39,939,933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner