"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1989           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 151 văn bản được ban hành trong năm 1989:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1989 Chỉ thị số 58/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về những việc cần làm khẩn trương để tíếp tục thực hiện Quyết định 101/HĐBT về đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh.
28-12-1989 Quyết định số 64/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Sáp nhập Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh vào Sở Lâm nghiệp tỉnh Sông Bé.
25-12-1989 Quyết định số 468/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều hoà vốn xây dựng cơ bản năm 1989.
21-12-1989 Chỉ thị số 57/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Điều tra tình hình thương nghiệp, ăn uống công cộng và dịch vụ ngoài quốc doanh.
14-12-1989 Chỉ thị số 54/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Điều tra năng lực sản xuất kinh doanh các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh thuộc ngành công nghiệp, GTVT và xây dựng ngày 01/01/1990.
14-12-1989 Chỉ thị số 55/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v lãnh đạo việc tổ chức vui Tết Nguyên đán Canh Ngọ năm 1990.
13-12-1989 Quyết định số 456/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý kinh doanh du lịch.
13-12-1989 Chỉ thị số 53/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sản xuất, kinh doanh và sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Ngọ năm 1990.
13-12-1989 Quyết định số 59/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Xí nghiệp gốm Bình Đức.
13-12-1989 Quyết định số 60/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Đồi tên Xí nghiệp gốm mỹ thuật xuất khẩu tỉnh Sông Bé.
13-12-1989 Quyết định số 61/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Đổi tên Xí nghiệp khai thác cung ứng và chế biến đất Cao lanh tỉnh Sông Bé.
13-12-1989 Quyết định số 63/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Trường Công nhân kỹ thuật tỉnh.
09-12-1989 Chỉ thị số 76/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thống nhất quản lý công tác dịch vụ và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
06-12-1989 Chỉ thị số 52/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 299 của Chủ tịch HĐBT về việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan hành chánh, cơ quan Đảng, đoàn thể làm kinh tế.
01-12-1989 Quyết định số 440/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp lại lao động trong khu vực quốc doanh.
01-12-1989 Quyết định số 441/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quản lý mũ cao su trên địa bàn tỉnh.
01-12-1989 Quyết định số 442/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về qui định trình tự lập và thực hiện dự án đầu tư.
27-11-1989 Chỉ thị số 51/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tiếp tục thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế công thương nghiệp.
25-11-1989 Quyết định số 434/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thu thuế nông nghiệp đối với các Công ty cao su Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Sông Bé.
23-11-1989 Chỉ thị số 50/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
39,669,115 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner