"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 1989           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 56 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 1989:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-1989 Chỉ thị số 58/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về những việc cần làm khẩn trương để tíếp tục thực hiện Quyết định 101/HĐBT về đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh.
21-12-1989 Chỉ thị số 57/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Điều tra tình hình thương nghiệp, ăn uống công cộng và dịch vụ ngoài quốc doanh.
14-12-1989 Chỉ thị số 54/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Điều tra năng lực sản xuất kinh doanh các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh thuộc ngành công nghiệp, GTVT và xây dựng ngày 01/01/1990.
14-12-1989 Chỉ thị số 55/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v lãnh đạo việc tổ chức vui Tết Nguyên đán Canh Ngọ năm 1990.
13-12-1989 Chỉ thị số 53/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sản xuất, kinh doanh và sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Canh Ngọ năm 1990.
09-12-1989 Chỉ thị số 76/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thống nhất quản lý công tác dịch vụ và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
06-12-1989 Chỉ thị số 52/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 299 của Chủ tịch HĐBT về việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan hành chánh, cơ quan Đảng, đoàn thể làm kinh tế.
27-11-1989 Chỉ thị số 51/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tiếp tục thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế công thương nghiệp.
23-11-1989 Chỉ thị số 50/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh.
22-11-1989 Chỉ thị số 49/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quản lý bảo vệ và khai thác tre gai.
17-11-1989 Chỉ thị số 48/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số vấn đề cấp bách trong công tác quản lý kinh doanh vật tư.
14-11-1989 Chỉ thị số 47/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đăng ký đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật.
11-11-1989 Chỉ thị số 46/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam lần thứ 8 (20/11/82 - 20/11/89).
07-11-1989 Chỉ thị số 44/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chính sách khen thưởng tổng kết kháng chiến.
07-11-1989 Chỉ thị số 45/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đẩy mạnh thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng năm 1989-1990 trong tỉnh.
11-10-1989 Chỉ thị số 43/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát văn bản pháp quy.
05-10-1989 Chỉ thị số 42/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia.
29-09-1989 Chỉ thị số 41/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Tiền hành kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12/1989.
22-09-1989 Chỉ thị số 40/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
16-09-1989 Chỉ thị số 39/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấm khai thác mua bán gỗ nhóm I quý hiếm.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,002 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner